KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019 CỦA SINH VIÊN

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019 CỦA SINH VIÊN

Người thực hiện: CN. Hà Thị Bắc

                                                                        Tổ Văn phòng

Năm học 2018 – 2019, sinh viên Khoa Tiểu học – Mầm non được Nhà trường phê duyệt cho làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 2 đợt với số lượng đề tài là 21. Sau một năm học nghiên cứu, triển khai thực hiện làm đề tài, đến tháng 5/2019, có 18 nhóm đề tài đã hoàn thành và tiến hành bảo vệ đề tài trước hội đồng.

Từ 25 – 30/5/2019, các hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên được thành lập theo Quyết định số 291/QĐ-ĐHTB  ngày 12/5/2019 của Trường Đại học Tây Bắc đã tiến hành nghiệm thu đề tài cho sinh viên. Quá trình nghiệm thu diễn ra đúng quy định. Tính đến hết ngày 31/5/2019 đã có 15 đề tài được nghiệm thu. Còn 03 đề tài do Bộ môn Tâm lý Giáo dục phụ trách hội đồng nghiệm thu.

 

Các đề tài được nghiệm thu đều tập trung ở nhóm ngành Khoa học giáo dục, phù hợp với yêu cầu đào tạo giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non của Khoa. Nhìn chung, các đề tài đều đạt chất lượng tốt, đặt ra và giải quyết thấu đáo, hiệu quả các vấn đề khoa học, thể hiện tính thực tiễn cao trong quá trình khảo sát và thực nghiệm; có tính ứng dụng trong thực tế dạy học ở bậc tiểu học, bậc mầm non. Một số đề tài có ưu điểm vượt trội về ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn và năng lực trình bày, cấu trúc, bố cục đề tài. Kết quả nghiệm thu cho thấy công tác hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học của Khoa Tiểu học – Mầm non đã được nâng cao một bước, đáp ứng được yêu cầu dạy lý thuyết gắn với thực hành, rèn luyện kĩ năng ứng dụng cho sinh viên. Đồng thời cũng cho thấy sinh viên Khoa Tiểu học – Mầm non đã có ý thức, say mê nghiên cứu khoa học, thể hiện được năng lực nghiên cứu khoa học tốt. 13/14 đề tài đã nghiệm thu đạt loại Xuất sắc, 01/14 đề tài đạt loại Tốt. Còn 03 đề tài sẽ nghiệm thu vào tháng 8/2019; 03 đề tài do Bộ môn Tâm lý Giáo dục tổ chức nghiệm thu và báo kết quả lên Phòng KHCN và HTQT.