NGHIÊN CỨU SINH LÊ THỊ THU HÀ – BỘ MÔN TÂM LÍ, GIÁO DỤC TIỂU HỌC – MẦM NON BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

NGHIÊN CỨU SINH LÊ THỊ THU HÀ – BỘ MÔN TÂM LÍ, GIÁO DỤC TIỂU HỌC – MẦM NON BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Người viết: ThS. Lường Thị Định

NCS. Lê Thị Thu Hà – Bộ môn Tâm lý Giáo dục – Tiểu học – Mầm non đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu sinh sau 04 năm nghiên cứu tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Ngày 28/05/2019, NCS. Lê Thị Thu Hà đã bảo vệ thành công luận tiến sĩ Tâm lí, chuyên ngành: Tâm lí học chuyên ngành tại Khoa Tâm lí - Giáo dục của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

         

          Trong buổi bảo vệ của NCS. Lê Thị Thu Hà có sự tham dự của NGUT. PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc; NGUT.TS. Vũ Tiến Dũng – Trưởng khoa Tiểu học – Mầm non cùng các đồng chí trong Ban chủ nhiệm khoa, Công đoàn khoa, các giảng viên củaBộ môn Tâm lí, Giáo dục Tiểu học - Mầm non, giảng viên trong khoa động viên và chúc mừng tân tiến sĩ Lê Thị Thu Hà.

           Với sự nỗ lực, ham học hỏi, tinh thần cầu thị, NCS. Lê Thị Thu Hà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu với kết quả bảo vệ thành công 5/7 phiếu xuất sắc của Hội đồng khoa học. Chúc cho NCS. Lê Thị Thu Hà tiếp tục thành công trong công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Việc NCS Lê Thị Thu Hà  bảo vệ thành công cũng là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các NCS của tổ và khoa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu sinh đúng thời hạn.

 

Tân tiến sĩ Lê Thị Thu Hà chụp ảnh cùng Hội đồng khoa học