HỘI THI “SINH VIÊN YÊU THÍCH BỘ MÔN” – MỘT HOẠT ĐỘNG MANG TÍNH HỌC THUẬT CAO

HỘI THI “SINH VIÊN YÊU THÍCH BỘ MÔN” – MỘT HOẠT ĐỘNG MANG TÍNH HỌC THUẬT CAO

         

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, sau một thời gian triển khai các nội dung thi “Sinh viên yêu thích bộ môn”: Tiếng Việt, Toán, Văn học; ngày 29 tháng 3 năm 2019, Khoa Tiểu học Mầm non đã tổ chức cho hơn 200 sinh viên tham dự cuộc thi. Đối tượng tham gia thi môn Tiếng Việt, Văn học là sinh viên của cả hai ngành Tiểu học, Mầm non K.57, K.58, K.59 và môn Toán chỉ dành cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học K.57, K.58 và K.59. Nội dung thi chủ yếu nằm trong chương trình phổ thông hiện hành. Nội dung đề thi mang nặng tính thực hành, ứng dụng để phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực.

          Những thí sinh tham dự kì thi được ôn tập các nội dung thi do Ban tổ chức Hội thi đưa ra. Đề thi môn Toán, môn Tiếng Việt được xây dựng theo 4 mức độ: nhận biết, hiểu, vận dụng và vận dụng sáng tạo. Đề thi mang tính phân hóa khá rõ. Chính vì vậy, các thí sinh đạt giải đều là những sinh viên có lực học khá, giỏi, xuất sắc của Khoa.

          Kết quả kì thi có những bất ngờ so với các kì thi “Sinh viên yêu thích bộ môn” của các năm học trước. Đó là sinh viên Tòng Thị Thủy, K.59 ĐHGD Mầm non đạt giải nhất môn Văn học và sinh viên Cà Thị Nguyệt, K.57 ĐHGD Mầm non A đạt giải ba môn Tiếng Việt. Đây là một bước tiến đáng kể của sinh viên mầm non khi tham gia Hội thi “Sinh viên yêu thích bộ môn”.

          Sinh viên đạt giải môn Tiếng Việt: Đinh Thị Hương, K.57 ĐHGD Tiểu học A, giải nhất; Nguyễn Kim Ngân, K.57 ĐHGD Tiểu học A, giải nhì; Cà Thị Nguyệt, K.57 ĐHGD Mầm non A, giải ba; và ba sinh viên đạt giải khuyến khích: Phạm Thị Hồng Thắm, K.57 ĐHGD Tiểu học A, Sồng Thị Dê, K.57 ĐHGD Tiểu học A, Sồng Thị Hạnh, K.57 ĐHGD Tiểu học A. Sinh viên đạt giải môn Toán: Hoàng Thị Thoa, K.57 ĐHGD Tiểu học A, giải nhất; Trần Thị Thanh Hương, K.57 ĐHGD Tiểu học A, giải nhì; Vì Văn Khánh, K.58 ĐHGD Tiểu học A, giải ba; và ba sinh viên đạt giải khuyến khích: Hà Thị Kiều, K.57 ĐHGD Tiểu học A, Liêu Đặng Hà, K.57 ĐHGD Tiểu học B, Vũ Phương Thảo, K.58 ĐHGD Tiểu học B. Sinh viên đạt giải môn Văn: Tòng Thị Thủy, K.59 ĐHGD Mầm non, giải nhất; Hà Thị Vy, K.58 ĐHGD Tiểu học A, giải nhì; Lò Thị Thảo, K.58 ĐHGD Mầm non A, giải ba; và ba sinh viên đạt giải khuyến khích: Lò Ngọc Quyên, K.57 ĐHGD Mầm non B, Tòng Mai Thy, K.57 ĐHGD Tiểu học B, Lường Thị Vân, K.57 ĐHGD Tiểu học B.

            Tại buổi tổng kết Hội thi vào ngày 18 tháng 4 năm 2019, NGƯT.TS. Vũ Tiến

 Dũng thay mặt Ban tổ chức Hội thi đã biểu dương các thí sinh tham dự Hội thi chấp hành tốt quy chế thi và làm bài với chất lượng tốt, đặc biệt là các thí sinh lớp K.57 ĐHGD Tiểu học A có kết quả vượt trội so với các khối lớp khác trong Khoa; đồng thời khẳng định đây là một mô hình hoạt động tốt, cần được duy trì để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

                                                                                          Bài: Tiến Dũng