HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON NĂM HỌC 2018 – 2019

 

HỘI NGHỊCÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON

NĂM HỌC 2018 – 2019

 Chiều ngày 14 tháng 9 năm 2018, khoa Tiểu học - Mầm non long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 nhằm phát huy quyền làm chủ và năng lực sáng tạo của cán bộ, giảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, xây dựng kế hoạch năm học 2018 - 2019.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Tiến Dũng-Trưởng khoa, đồng chí Nguyễn Hoài Thanh - Chủ tịch công đoàn khoa,cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên công đoàn khoa Tiểu học - Mầm non.

Tại Hội nghị, sau lời khai mạc của đồng chí Bùi Thanh Xuân - phó Chủ tịch công đoàn, đồng chí Vũ Tiến Dũngđã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Khoa; đồng chí Nguyễn Hoài Thanh báo cáo những hoạt động cơ bản của công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm học 2017 - 2018.

Sau các báo cáo, Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu của các công đoàn viên góp ý bổ sung cho các bản báo cáo, các ý kiến tập trung đề xuất giải pháp thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Khoa. Đó là ý kiến của đồng chí Bùi Thanh Xuân góp ý về một số hoạt động của công đoàn; đồng chí Đoàn Anh Chung bổ sung tham luận về công tác nâng cao chất lượng học tập của sinh viên; đồng chí Nguyễn Bích Lê tham luận về công tác xây dựng đội ngũ giảng viên;  đồng chí Điêu Thị Tú Uyên bổ sung về công tác nghiên cứu khoa học và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên; đồng chí Hà Thị Bắc góp ý về công tác quản lý sinh viên…

Đồng chí Vũ Tiến Dũng-Trưởng khoa đã tổng hợp các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng thời đưa ra các chỉ tiêu thi đua năm học 2018 - 2019 và được Hội nghị hoàn toàn nhất trí.

Bế mạc Hội nghị, thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Vũ Tiến Dũng đã kêu gọi toàn thể viên chức khoa Tiểu học - Mầm non tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực, sáng tạo, cộng đồng trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao xây dựng đơn vị khoa, công đoàn tiếp tục phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo.

Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2018

  Người viết tin

       Kiều Thanh Thảo