Khoa Tiểu học - Mầm non tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm học 2017 - 2018

Khoa Tiểu học - Mầm non tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm học 2017 - 2018

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017 – 2018

Được sự nhất trí của Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban chấp hành công đoàn cơ sở, ngày 23/9/2017, Khoa Tiểu học – Mầm non tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2017 – 2018. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá lại hoạt động và thành tích đã đạt được trong năm học 2016 – 2017 của Khoa và xác định nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của đơn vị.

Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, giảng viên trong khoa. Tiến sĩ Vũ Tiến Dũng – Trưởng khoa và Thạc sĩ Nguyễn Hoài Thanh – Chủ tịch công đoàn bộ phận khoa điều hành chương trình hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và Kế hoạch năm học 2017 – 2018 của khoa.Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo của khoa. Đồng thời, hội nghị cũng thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và Kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Nhà trường. Cán bộ, giảng viên của đơn vị thảo luận và tập hợp các ý kiến kiến nghị, đề xuất đối với Nhà trường về công tác đời sống và công tác giáo dục, đào tạo.

Hội nghị đồng tình, nhất trí cao với những đánh giá tổng kết năm học 2016 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2017 – 2018. Cán bộ, giảng viên trong khoa cũng bày tỏ quyết tâm  đoàn kết, nhất trí thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm học 2017 – 2018.

ThS. Bùi Phương Thảo