LỚP CAO HỌC LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIỂU HỌC NHẬN BẰNG THẠC SĨ

LỚP CAO HỌC LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIỂU HỌC NHẬN BẰNG THẠC SĨ

LỚP CAO HỌC LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIỂU HỌC NHẬN BẰNG THẠC SĨ

 

Ngày 04/3/2017, tại Trường Đại học Tây Bắc, Nhà trường tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ khóa 3 (2014 - 2016) cho 39 học viên cao học thuộc 3 lớp: Lý luận và Phương pháp dạy học Toán, Ngôn ngữ Việt Nam, Lý luận và Phương pháp dạy học tiểu học. Lớp Lý luận và Phương pháp dạy học tiểu học là lớp đào tạo cao học đầu tiên của Khoa Tiểu học – Mầm non. Số học viên được đào tạo và được công nhận tốt nghiệp, trao bằng thạc sĩ đợt này là 09.

 

 

Các tân thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Tiểu học (2014  2016) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo khoa

 

Về phía các học viên, việc được công nhận tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ là một niềm vinh dự lớn lao trong sự nghiệp công tác của mỗi cá nhân. Đây cũng là kết quả đánh dấu quá trình phấn đấu nỗ lực của các học viên trong học tập nâng cao trình độ học vấn và năng lực nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục chung của các nhà trường.

Về phía Khoa Tiểu học – Mầm non, dưới sự lãnh đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc và sự phối kết hợp về công tác đào tạo sau đại học của Phòng Đào tạo Sau đại học, việc xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ đánh dấu một bước trưởng thành của đơn vị. Kết quả của khóa đào tạo thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học tiểu học đầu tiên khẳng định năng lực chuyên môn và tiềm năng về công tác đào tạo khoa học của khoa, mở ra một hướng mới trong công tác đào tạo chuyên sâu cho giảng viên và giáo viên chuyên ngành giáo dục tiểu học.

 

 

NGUT.TS. Đinh Thanh Tâm – Phó hiệu trưởng và NGUT.PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn – Phó hiệu trưởng trao Bằng cho thạc sĩ Hà Huy Hoàng (giảng viên Khoa Tiểu học – Mầm non)

 

Lễ công nhận tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ diễn ra trong không khí long trọng và phấn khởi. Các thạc sĩ khóa 3 (2014 - 2016) nói chung, các thạc sĩ lớp Lý luận và Phương pháp dạy học tiểu học nói riêng nhận bằng và biểu hiện quyết tâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

 

Thực hiện: ThS. Điêu Thị Tú Uyên