KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2016 – 2017

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG

NĂM HỌC MỚI 2016 – 2017

Năm học 2016- 2017 là năm học đầu tiên các đơn vị giáo dục và trường Đại học Tây Bắc triển khai nghị quyết thứ XII của Đảng. Trong một giai đoạn mới với rất nhiều khó khăn và thách thức, cán bộ công chức và sinh viên khoa Tiểu học – Mầm non ngay từ đầu năm học đã tiến hành những công việc cần thiết nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục – đào tạo. Cụ thể như sau:

1. Ngày 3/9/2016, khoa đã tiếp nhận 315 sinh viên K57 nhập trường với hai ngành đào tạo Tiểu học và Mầm non. Cụ thể, biên chế K57 của khoa gồm hai lớp ĐHGD Tiểu học, hai lớp ĐHGD Mầm non, một lớp CĐGD Tiểu học, một lớp CĐGD Mầm non. Cố vấn học tập được phân công đều hết là những giảng viên có kinh nghiệm, nắm vững quy chế học sinh – sinh viên và giàu tinh thần trách nhiệm. Vì thế, ngay sau khi nhập trường, các tân sinh viên đã được hướng dẫn về nề nếp và phương pháp học tập, sinh hoạt và hoạt động của các lớp đã dần từng bước ổn định.

2. Tới thời điểm hiện tại, sinh viên các lớp cao đẳng đang theo học lớp giáo dục quốc phòng; sinh viên các lớp Đại học đã hoàn thành tuần sinh hoạt chính trị đầu năm, vững vàng tư tưởng và ý chí để bắt đầu một hành trình mới chiếm lĩnh tri thức. Việc học tập cũng được các cán bộ giảng viên và sinh viên thực hiện nghiêm túc theo lịch của nhà trường.

3. Khoa đã triển khai kế hoạch hội thao cấp khoa cho các lớp sinh viên từ đầu năm nhằm huy động các nhân tố có năng khiếu và tinh thần yêu thích thể thao tham gia vào các hoạt động bổ ích ngoài giờ học, đồng thời chuẩn bị cho hội thao cấp trường với hi vọng mang lại thành tích cao cho đơn vị.


4. Sáng ngày 16/9/2017, toàn thể cán bộ giảng viên khoa Tiểu học – Mầm non, sinh viên K57, lớp trưởng các lớp K54, K55, K56 sẽ tham dự lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 diễn ra tại Hội trường lớn trường Đại học Tây Bắc. Ngày 17/9/2017, Khoa tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức nhằm tổng kết hoạt động năm học 2015 – 2016, triển khai hoạt động năm học 2016 – 2017. Từ đó, động viên, khích lệ các cán bộ trong khoa phấn chấn hơn nữa để thực hiện thắng lợi nghị quyết năm học.

Vũ Thị Minh Nguyệt