Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG Viết bởi Bùi Phương Thảo 22
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH NĂM 2018 Viết bởi TS. Vũ Tiến Dũng 18
ĐỘI THI LIÊN QUÂN KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON VÀ KHOA THỂ DỤC THỂ THAO GIÀNH GIẢI NHÌ TẠI HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019 Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 21
SINH VIÊN LỚP K57 ĐHGDMN A ĐI KIẾN TẬP SƯ PHẠM Viết bởi Lò Thị Thu 25
ĐOÀN VIÊN LIÊN CHI ĐOÀN KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON ĐÓN NHẬN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” Viết bởi Phạm Thị Lan Anh 20
KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019 Viết bởi Phạm Thị Lan Anh 24
CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THAM GIA THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG CỦA KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON Viết bởi Nguyễn Huyền Anh 29
ĐOÀN VIÊN LIÊN CHI ĐOÀN KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Viết bởi Phạm Thị Lan Anh 32
MỘT SỐ KINH NGHIỆM VIẾT TIỂU LUẬN Viết bởi Vũ Hải Yến 24
TỔNG KẾT CÔNG TÁC THAM GIA HỘI THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC CỦA KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON Viết bởi Super User 67