THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN ĐỢT 2 (Năm học 2019 – 2020)

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN ĐỢT 2 (Năm học 2019 – 2020)

 

 

1. Theo Thông báo số 877/TB-ĐHTB ngày 27/8/2019 của Trường Đại học Tây Bắc về việc đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2019 – 2020 đợt 2, các sinh viên đủ tiêu chuẩn tiếp tục đăng ký làm đề tài.

2. Quyền lợi đối với sinh viên làm đề tài:

- Được cộng điểm nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà trường (Xem Quy định nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2013 – website Khoa Tiểu học – Mầm non).

- Được cộng điểm rèn luyện tại học kỳ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học (theo mục cộng điểm các hoạt động học thuật, khoa học).

- Được chọn đề tài nghiên cứu đạt loại xuất sắc để báo cáo điển hình tại Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp trường; dự thi Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

- Được chọn thêm 01 tiêu chí xét đề nghị kết nạp đảng.

3. Danh sách giảng viên hướng dẫn làm đề tài (Tham khảo website Khoa Tiểu học – Mầm non).

4. Đăng kí đề xuất với lớp phó học tập, thời hạn chậm nhất là ngày 18/9/2019.

5. Biểu mẫu phiếu đề xuất và thuyết minh (Tham khảo website Khoa Tiểu học – Mầm non).

file đính kèm: tải tại đây

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA