THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC KỲ PHỤ CỦA SINH VIÊN

 

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON

  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC KỲ PHỤ CỦA SINH VIÊN

 

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2018 – 2019 của Nhà trường và Khoa Tiểu học – Mầm non, Ban chủ nhiệm khoa thông báo đến sinh viên các khối lớp đã đăng ký học kỳ phụ như sau:

1. Lịch học kỳ phụ bắt đầu từ 01/7/2019 và kết thúc 30/7/2019. Đối với lớp có đủ số lượng sinh viên đăng ký theo quy định, sinh viên học theo thời khoá biểu của Nhà trường. Tuy nhiên, do một số giảng viên trùng lịch công tác tại địa phương nên sẽ có những điều chỉnh cần thiết. Sinh viên theo dõi lịch trên website của Khoa hoặc liên hệ trực tiếp với giảng viên dạy học phần đó để học tập. Đối với lớp không đủ số lượng sinh viên, sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên để theo dõi lịch học.

2. Kinh phí học kỳ phụ, sinh viên thực hiện theo quy định của Nhà trường.

3. Sau đây là lịch học kì phụ có điều chỉnh, gồm tên học phần, số lượng sinh viên, tên giảng viên dạy, thời gian dạy, số điện thoại liên hệ (file đính kèm).

 

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Thời khóa biểu tải về: Tại đây