DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA HƯỚNG DẪN SINH VIÊN

LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Năm học 2019 - 2020)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

TS. Vũ Tiến Dũng

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

 - Ngôn ngữ học – Tiếng Việt

- Khoa học giáo dục

0936.483.588

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TS. Trần Thị Thanh Hồng

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

- Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

- Phương pháp dạy học Tiếng Việt

0915.081.729

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

TS. Điêu Thị Tú Uyên

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

- Văn học

- Phương pháp đọc, kể diễn cảm tác phẩm văn học

0989.709.486

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ThS. Nguyễn Bích Lê

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

Phương pháp dạy học Toán tiểu học

0915.007.558

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ThS. Hoàng Thị Thái Vân

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

- Âm nhạc cơ bản

- Văn hoá học

- Phương pháp dạy học âm nhạc

0944.787.668

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

ThS. Khúc Thị Hiền

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

- Sinh lý trẻ em

- Vệ sinh – Dinh dưỡng – Phòng bệnh

- Giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học và trẻ mầm non

0945.969.429

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ThS. Khổng Cát Sơn

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

- Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

- Phương pháp dạy học Tiếng Việt

0169.745.747

 

8

ThS. Bùi Thanh Xuân

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

Phương pháp dạy học Toán tiểu học

0978.008.185

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ThS. Lê Văn Đăng

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

Phương pháp dạy học Tự nhiên và xã hội

0913.335.800

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

ThS. Hà Huy Hoàng

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

Phương pháp dạy học Toán tiểu học

097.125.8386

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

ThS. Đinh Thị Bích Hậu

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

Phương pháp cho trẻ làm quen với biểu tượng toán

0979.424.774

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

ThS. Bùi Phương Thảo

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

Văn học

 

0979.477.289

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

ThS. Nguyễn Huyền Anh

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

Ngôn ngữ học – Tiếng Việt

0978.366.789

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

ThS. Trịnh Thu Huyền

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

- Tự nhiên và xã hội

- Môi trường và con người

0975.465.150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

ThS. Kiều Thanh Thảo

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

Văn hóa học

0166.499.3678

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

ThS. Đoàn Anh Chung

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

- Tâm lí học học sinh tiểu học;  Tâm lí học trẻ em

- Giáo dục học tiểu học;  Giáo dục học mầm non

- Đánh giá trong giáo dục mầm non

0169.938.8324

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

ThS. Lường Thị Định

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

- Giáo dục học mầm non

- Đánh giá trong giáo dục mầm non

0976.620.185

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

ThS. Lê Thị Thu Hà

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

- Tâm lí học học sinh tiểu học; Tâm lí học  trẻ em

- Giáo dục học tiểu học;  Giáo dục học mầm non

- Đánh giá trong giáo dục tiểu học

0989.886.010

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

ThS. Trần Anh Đức

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

Âm nhạc và Phương pháp dạy học âm nhạc

0977.756.949

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

ThS. Nguyễn Hoài Thanh

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

Mỹ thuật và Phương pháp dạy học mỹ thuật

0977.124.852

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

ThS. Vũ Văn Cảng

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

Âm nhạc và Phương pháp dạy học âm nhạc

0168.935.7789

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

ThS. Vũ Thị Đức Hạnh

(Khoa Tiểu học – Mầm non)

Mỹ thuật và Phương pháp dạy học mỹ thuật

0982.838.518

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

23

TS. Nguyễn Quốc Thái

(Bộ môn Tâm lý Giáo dục)

- Tâm lí học.

- Tâm lí học học sinh tiểu học; tâm lí học trẻ em

- Tâm lí học dạy học  và người giáo viên tiểu học và mầm non.

- Giáo dục học tiểu học;  Giáo dục học mầm non

0912.944.644

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

TS. Mai Trung Dũng

(Bộ môn Tâm lý Giáo dục)

- Tâm lí học.

- Tâm lí học học sinh tiểu học; tâm lí học trẻ em

- Tâm lí học dạy học  và người giáo viên tiểu học và mầm non.

- Giáo dục học tiểu học;  Giáo dục học mầm non

0978.747.516

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

ThS. Phan Thị Vóc

(Bộ môn Tâm lý Giáo dục)

- Tâm lí học.

- Tâm lí học học sinh tiểu học; tâm lí học trẻ em

- Tâm lí học dạy học  và người giáo viên tiểu học và mầm non.

- Giáo dục học tiểu học;  Giáo dục học mầm non

0974.840.925

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

ThS. Lò Thị Vân

(Bộ môn Tâm lý Giáo dục)

- Tâm lí học.

- Tâm lí học học sinh tiểu học; tâm lí học trẻ em

- Tâm lí học dạy học  và người giáo viên tiểu học và mầm non.

- Giáo dục học tiểu học;  Giáo dục học mầm non

01689.767.880

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27

ThS. Vũ Thị Thúy

(Bộ môn Tâm lý Giáo dục)

- Tâm lí học.

- TLH học sinh tiểu học và mầm non.

- TLH dạy học  và người giáo viên tiểu học và mầm non.

- Giáo dục học tiểu học;  Giáo dục học mầm non

01686.093.913

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28

PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng

(Phòng Đào tạo Sau Đại học)

- Tâm lí học.

- TLH học sinh tiểu học và mầm non.

- TLH dạy học  và người giáo viên tiểu học và mầm non.

- Giáo dục học tiểu học;  Giáo dục học mầm non

0988.680.943

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.