THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

 

1. Thông báo về việc làm Khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên học vượt K57 ĐHTH, ĐHMN (Năm học 2018 - 2019)

- Đối tượng được đăng kí làm khoá luận tốt nghiệp: sinh viên học vượt K57 ĐHTH, ĐHMN sẽ hoàn thành chương trình học vào Học kỳ 1 (năm học 2019 - 2020) có nguyện vọng, kế hoạch làm khoá luận.

- Điều kiện để được làm khoá luận: tham khảo trong mục Nghiên cứu khoa học – website Khoa Tiểu học – Mầm non.

- Thời gian đăng ký:1/4-30/4/2019.

- Quy trình đăng ký: sinh viên làm khoá luận đăng ký với Lớp phó học tập, lớp phó học tập tổng hợp danh sách (theo mẫu - mục Nghiên cứu khoa học – website Khoa Tiểu học – Mầm non) gửi về khoa trước ngày 03/5/2019 (gửi bản mềm cho cô Điêu Thị Tú Uyên – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

- Danh sách giảng viên hướng dẫn làm khoá luận tốt nghiệp: được thông báo kèm theo trên website của khoa và email của các lớp phó học tập.

2. Thông báo về việc làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên (năm học 2019 – 2020)

- Đối tượng được đăng kí làm đề tài nghiên cứu khoa học: sinh viên học K58 ĐHTH, ĐHMN đủ điều kiện, có nguyện vọng, kế hoạch làm đề tài.

- Điều kiện để được làm đề tài NCKH: tham khảo trong mục Nghiên cứu khoa học – website Khoa Tiểu học – Mầm non.

- Thời gian đăng ký: 1/4-26/4/2019.

- Quy trình đăng ký: sinh viên làm đề tài đăng ký với lớp phó học tập, lớp phó học tập tổng hợp danh sách (theo mẫu - mục Nghiên cứu khoa học – website Khoa Tiểu học – Mầm non) gửi về khoa ngày 02/5/2019 (gửi bản mềm cho cô Điêu Thị Tú Uyên – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

- Danh sách giảng viên hướng dẫn đề tài NCKH: được thông báo kèm theo trên website của khoa và email của các lớp phó học tập.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA