THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LÀM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2018 – 2019 ĐỐI VỚI SINH VIÊN K56 ĐẠI HỌC

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LÀM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2018 – 2019 ĐỐI VỚI SINH VIÊN K56 ĐẠI HỌC

 

1. Các lớp phó học tập các lớp K56 ĐH chịu trách nhiệm trước khoa về việc triển khai cho sinh viên trong lớp đăng kí làm khoá luận tốt nghiệp. Cụ thể:

- Thông tin đến sinh viên trong lớp Thông báo về việc đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 của Khoa Tiểu học – Mầm non.

- Thông tin đến sinh viên trong lớp nội dung quy định làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp của Trường Đại học Tây Bắc (đã được đăng tải trên website của Khoa Tiểu học – Mầm non – Mục Nghiên cứu khoa học hoặc gửi trực tiếp vào email của lớp phó học tập). Đặc biệt chú ý đối tượng sinh viên đăng kí học vượt và dự kiến tốt nghiệp sớm vào Học kỳ I (năm học 2018 - 2019).

- Thông tin đến các sinh viên có nhu cầu làm khoá luận Danh sách giảng viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học và làm khoá luận tốt nghiệp năm học 2018 – 2019 để sinh viên lựa chọn đề xuất giảng viên hướng dẫn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của cá nhân.

2. Sinh viên các lớp có đủ điều kiện tham gia làm khoá luận tốt nghiệp:

- Đăng kí làm khoá luận với lớp phó học tập của lớp.

- Xác định tên đề tài, xây dựng đề cương sơ lược vấn đề nghiên cứu, chọn giảng viên hướng dẫn phù hợp với lĩnh vực cá nhân, xin ý kiến tư vấn của giảng viên hướng dẫn, nộp lại đề cương cho lớp phó học tập.

* Lưu ý: sinh viên lựa chọn, đăng kí, làm đề cương, đề nghị giảng viên hướng dẫn, nộp đề cương trong thời gian từ ngày 9/4/2018 đến ngày 23/4/2018.

3. Ban chủ nhiệm khoa:

- Tổng hợp danh mục đăng kí làm khoá luận của các lớp qua lớp phó học tập.

- Tổ chức cho Hội đồng khoa học cấp khoa duyệt tên và đề cương khoá luận.

- Nộp Tổng hợp danh mục đăng kí khoá luận tốt nghiệp của khoa lên Nhà trường.

4. Nhà trường:

Phê duyệt danh mục đăng kí làm khoá luận của Khoa và ra Quyết định phê duyệt cho sinh viên làm khoá luận.

 

* Sinh viên có thể liên hệ để hỏi thêm những thông tin chưa rõ qua TS. Điêu Thị Tú Uyên – Phó trưởng khoa – Điện thoại: 0989.709.486. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.