LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ 2/5/2016 đến 8/5/2016)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 2/5/2016 đến 8/5/2016)

 

Thứ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(2/5)

 

 

 

BA

(3/5)

 

 

 

(4/5)

- 9h00: Các khoa bốc thăm thứ tự dự thi Hội thi Tiếng hát sinh viên lần 2, năm học 2015 – 2016 – Phòng CTCT-QLNH

-15h00: Họp xếp loại CB,CC,VC tháng 4/2016- PH2

 

NĂM

(5/5)

8h00: bí thư chi bộ gặp bí thư các lớp k53 có đối tượng được xét kết nạp đảng.

- 14h00: Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2016 – PH2

 

SÁU

(6/5)

 

 

 

BẢY

(7/5)

7h30: thi sinh viên yêu thích bộ môn (phòng theo lịch)

 

-19h30: Hội thi Tiếng hát sinh viên lần 2, năm học 2015 – 2016 – Hội trường lớn

CN

(8/5)