Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN ĐỢT 2 (Năm học 2019 – 2020) Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 28
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TẠI TỈNH SƠN LA VÀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI Viết bởi Super User 55
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC KỲ PHỤ CỦA SINH VIÊN Viết bởi Super User 77
THÔNG BÁO VỀ TIẾN ĐỘ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG VÀ CHẤM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN (Năm học 2018 - 2019) Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 136
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 325
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 211
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN (Năm học 2018 - 2019) Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 202
KẾ HOẠCH HỘI THI “SINH VIÊN YÊU THÍCH BỘ MÔN” NĂM HỌC 2018 – 2019 Viết bởi Nguyễn Bích Lê 187
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM LÝ LỊCH KHOA HỌC VÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 184
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019 CỦA SINH VIÊN Viết bởi BCN Khoa 189