Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TẠI TỈNH SƠN LA VÀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI Viết bởi Super User 31
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC KỲ PHỤ CỦA SINH VIÊN Viết bởi Super User 48
THÔNG BÁO VỀ TIẾN ĐỘ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG VÀ CHẤM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN (Năm học 2018 - 2019) Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 107
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 297
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 185
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN (Năm học 2018 - 2019) Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 183
KẾ HOẠCH HỘI THI “SINH VIÊN YÊU THÍCH BỘ MÔN” NĂM HỌC 2018 – 2019 Viết bởi Nguyễn Bích Lê 168
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM LÝ LỊCH KHOA HỌC VÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 168
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019 CỦA SINH VIÊN Viết bởi BCN Khoa 171
KẾ HOẠCH Thực tập sư phạm áp dụng cho sinh viên đại học – cao đẳng hệ chính quy Năm học: 2018-2019 Viết bởi BCN Khoa 120