Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO VỀ TIẾN ĐỘ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG VÀ CHẤM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN (Năm học 2018 - 2019) Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 54
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 230
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 133
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN (Năm học 2018 - 2019) Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 133
KẾ HOẠCH HỘI THI “SINH VIÊN YÊU THÍCH BỘ MÔN” NĂM HỌC 2018 – 2019 Viết bởi Nguyễn Bích Lê 143
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM LÝ LỊCH KHOA HỌC VÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN Viết bởi TS. Điêu Thị Tú Uyên 137
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019 CỦA SINH VIÊN Viết bởi BCN Khoa 151
KẾ HOẠCH Thực tập sư phạm áp dụng cho sinh viên đại học – cao đẳng hệ chính quy Năm học: 2018-2019 Viết bởi BCN Khoa 96
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP LUYỆN THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019 Viết bởi BCN Khoa 118
THÔNG BÁO HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP KHOA Năm học 2018 – 2019 Viết bởi Super User 161