Bộ môn Mỹ thuật - Âm nhạc

1        

 

Họ và tên: Trần Anh Đức

Ngày sinh:

Số điện thoại liên lạc: 0977.756. 949

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Nhạc sĩ -  Trưởng bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Âm nhạc

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 - Giáo trình Âm nhạc 1

- Đề tài cấp trường: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học bộ môn GD Âm nhạc cho sinh viên Mầm non trường Đại học Tây Bắc.

 

2        

 

Họ và tên: Nguyễn Hoài Thanh

Ngày sinh:13 - 8 -1972

Số điện thoại liên lạc: 0977. 124. 852

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Phó trưởng bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Văn hóa học

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

   - Tang ma của người Thái đen - bản Nà Lạn  - xã Tông Lệnh - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La

 

3        

 

Họ và tên: Vũ Văn Cảng

Ngày sinh:06 - 7- 1973

Số điện thoại liên lạc: 0942. 915. 480

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Văn hóa học

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

4        

 

Họ và tên: Hoàng Thị Thái Vân

Ngày sinh: 03 - 06 - 1982

Số điện thoại liên lạc: 0944. 787. 668

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên

Học vị:  Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Văn hóa học

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

5        

Họ và tên: Vũ Thị Đức Hạnh

Ngày sinh: 01- 9 - 1974

Số điện thoại liên lạc: 0982. 838. 518

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Văn hóa học

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

6        

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Ngày sinh:06 - 12 - 1985

Số điện thoại liên lạc: 0979. 571. 621

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo:Văn hóa học

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

7        

 

Họ và tên: Tống Hải Nguyên

Ngày sinh: 13 - 8 - 1984

Số điện thoại liên lạc: 0916. 058. 678

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Nghiệp vụ chuyên môn: Hội họa

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

8        

 

Họ và tên: Đào Anh Tuấn

Ngày sinh: 25 - 8 - 1986

Số điện thoại liên lạc: 0915. 560. 209

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên – Bí thư liên chi đoàn khoa Tiểu học – Mầm non

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Văn hóa học

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: