Bộ môn Khoa học - Cơ bản

 

 

Họ và tên: Nguyễn Bích Lê

Ngày sinh:17- 06- 1966

Số điện thoại liên lạc: 0915.077. 558

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Trưởng bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Toán - Giáo dục Tiểu học

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Toán và PP dạy toán ở Tiểu học

 

 

Họ và tên: Bùi Thanh Xuân

Ngày sinh:21- 01 - 1985

Số điện thoại liên lạc: 0978. 008. 185

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: 

+) Toán Sơ cấp, Toán Tiểu học

 +) Phương pháp dạy học Toán ở phổ thông

 

 

Họ và tên: Hà Huy Hoàng

Ngày sinh: 21 - 10 - 1989

Số điện thoại liên lạc: 097. 125. 8386

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm toán học, LL và PP dạy học Tiểu học. 

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: 

+) Toán Sơ cấp, Toán Tiểu học

+) Phương pháp dạy học Toán ở phổ thông

 

 

Họ và tên: Đinh Thị Bích Hậu

Ngày sinh:30 - 11 -1985

Số điện thoại liên lạc: 0979. 424. 774

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: 

+) Toán Sơ cấp, Toán Tiểu học

 +) Phương pháp dạy học Toán ở phổ thông

 

 

Họ và tên: Dương Thị Thanh

Ngày sinh:25- 04 - 1974 

Số điện thoại liên lạc: 0975. 371. 009

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên chính

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Sinh học

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 


Họ và tên: Khúc Thị Hiền

Ngày sinh:12- 11- 1982

Số điện thoại liên lạc: 0945. 969. 429

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo:Sinh học thực nghiệm

Hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Dinh dưỡng - Viện Dinh dưỡng

 Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:  

 

 

 Họ và tên: Lê Văn Đăng

Ngày sinh:

Số điện thoại liên lạc: 0975. 704. 035

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên 

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: lý luận và phương pháp dạy học Tiểu họcác công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

 Họ và tên: TRẦN THỊ THANH HỒNG                            Ngày sinh: 09/08/1963                                     

Điện thoại liên hệ: 

NR: 0223751752       DĐ: 0915802693      

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Chức danh: Trưởng bộ môn      

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt

Các công trình, đề tài nghiên cứu chính:

 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt

 

 


Họ và tên: Khổng Cát Sơn

Ngày sinh:26 - 10 - 1965

Số điện thoại liên lạc: 01697. 455. 747

Địa chỉ e-mail:

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo:Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng việt

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

 

 

 

 

Họ và tên: Bùi Phương Thảo

Ngày sinh:08 - 10 - 1988

Số điện thoại liên lạc: 0979. 477. 289

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Lý luận văn học

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

 

Họ và tên: Nguyễn Huyền Anh

Ngày sinh:18 - 04 - 1991

Số điện thoại liên lạc: 0978. 366. 789

Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên

Học vị: thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo:  Ngôn ngữ 

Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: