KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019

KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

NGHIÊN  CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN

NĂM HỌC 2018 – 2019

                                   Người thực hiện: Tòng Thị Kim Mai – K58ĐHGTH A

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ – ĐHTB ngày 12 tháng 5 năm 2019 của  Trường Đại học Tây Bắc về việc tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên năm học 2018 – 2019, ngày 23 - 31/5/2019, Khoa Tiểu học – Mầm non tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Sinh viên Đỗ Mạnh Đức – K57ĐHGDTH A báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài trước

hội đồngnghiệm thu.

Tổng số đề tài được nghiệm thu tại Khoa Tiểu học – Mầm non đợt này là 15/21 đề tài do 52 sinh viên các khóa K57, K58 đại học tiến hành nghiên cứu và thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo quy định về nội dung và hình thức của đề tài. 03 đề tài do Bộ môn Tâm lý – Giáo dục điều hành nghiệm thu; 03 đề tài còn lại chưa đạt được tiến độ nghiên cứu sẽ nghiệm thu vào tháng 8/2019. Tại các hội đồng nghiệm thu đợt này, đại diện các nhóm nghiên cứu đề tài đã trình bày Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu đề tài trước Hội đồng nghiệm thu một cách hiệu quả nhất. Các đề tài có chất lượng tốt, thể hiện phương pháp nghiên cứu phù hợp với đặc trưng chuyên môn của từng lĩnh vực, đạt được những kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có tính khả thi trong ứng dụng vào thực tiễn dạy học ở bậc học tiểu học và mầm non sau này.


Hội đồng nghiệm thu với đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm chuyên môn đã đánh giá cao sự cố gắng của các nhóm nghiên cứu đã hoàn thành tốt mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu mà các đề tài đã đặt ra.

Sinh viên Vũ Ngọc Trang – K57 ĐHGDTH B đại diện nhóm nghiên cứu trình bày Báo cáo trước  Hội đồng nghiệm thu.

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học giúp sinh viên định hình được cách thức, quy trình để thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học một cách chất lượng, hiệu quả. Không chỉ vậy, hoạt động nghiên cứu còn góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo; khả năng tư duy, độc lập, tự học hỏi của sinh viên. Đối với mỗi sinh viên, những kỹ năng này không chỉ quan trọng trong quãng thời gian học tập tại giảng đường mà còn theo sát họ trong suốt quãng thời gian làm việc sau này.