HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ LƯU HỌC SINH LÀO HỌC TẬP TẠI LỚP K57 ĐHGD TIỂU HỌC A

 

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ LƯU HỌC SINH LÀO HỌC TẬP TẠI LỚP K57 ĐHGD TIỂU HỌC A

 

Người thực hiện:

 

SV. Nguyễn Thị Hồng Tuyến – K57 ĐHGDTHA

 

        Trong 5 năm học gần đây, tình hình tuyển sinh Lưu học sinh Lào vào học tại Trường Đại học Tây Bắc đã đạt được những kết quả khả quan. Hiện nay có khoảng 750 Lưu học sinh Lào đang theo học các hệ, các chuyên ngành tại Nhà trường. Học tập ở Việt Nam, tại Trường Đại học Tây Bắc – một trường đại học khu vực đa ngành, có bề dày truyền thống trong giáo dục, đào tạo là một cơ hội tốt để Lưu học sinh Lào trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực, thuần thục về kỹ năng nghề nghiệp. Nhưng bên cạnh đó việc học tập bằng tiếng Việt cũng là một thách thức đối với các bạn. Thực tế này đòi hỏi Nhà trường, các khoa, các lớp cần có những giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho Lưu học sinh Lào nhằm nâng cao kết quả học tập và chất lượng đào tạo của họ. Là một lớp thuộc Khoa Tiểu học – Mầm non, Lớp K57ĐHGD Tiểu học A cũng đang rất quan tâm đến việc hỗ trợ Lưu học sinh Lào học tập tại lớp.

 

          Hiện nay có 03 Lưu học sinh Lào thuộc diện liên thông từ Cao đẳng lên Đại học giáo dục tiểu học đang theo học tại lớp. Đó là các bạn Không Khăm, Sai Phon, Son Phết Vông Vi na. Để giúp các bạn sinh viên Lào có thể giao tiếp cơ bản với giảng viên và có đủ khả năng ngôn ngữ để học tập, ThS. Bùi Thanh Xuân, cố vấn học tập của lớp đã triển khai kế hoạch hỗ trợ ngay từ khi các lưu học sinh này mới vào lớp. Kế hoạch giao cho hai sinh viên trong lớp là: Nguyễn Thị Hồng Tuyến và Vũ Thị Mỹ Hạnh trực tiếp phụ trách việc hỗ trợ tiếng Việt (giao tiếp và thuật ngữ chuyên ngành) cho các bạn; giao cho 03 nhóm học tập phụ trách việc hỗ trợ học tập một số môn chuyên ngành của tiểu học; giao cho tập thể lớp tham gia giao tiếp, hỗ trợ các bạn tham gia các hoạt động tập thể như ngoại khoá, hội nghị học tốt, thi nghiệp vụ sư phạm cấp lớp... Các hoạt động đều được diễn ra dưới sự giám sát của cố vấn học tập.

 

          Trong quá trình học tập, việc hỗ trợ về ngôn ngữ được quan tâm nhất. Các bạn sinh viên được phân công phụ trách chủ động hướng dẫn 03 bạn Lưu học sinh về các nguyên tắc ngữ pháp tiếng Việt, kinh nghiệm ghi nhớ từ vựng, cách đặt câu, soạn thảo đoạn văn, văn bản...  Từ đó, nâng cao lên, hướng dẫn các bạn gắn các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Việt vào bài học cụ thể trên lớp. 

 

          Ban đầu, các bạn gặp không ít khó khăn trong việc làm quen với môi trường mới do chưa tự tin vào khả năng nói tiếng Việt của bản thân. Nhưng các bạn sinh viên Việt Nam rất thân thiện, nhiệt tình trong việc hỗ trợ, giúp đỡ. Sau 2 tháng thực hiện các hoạt động hỗ trợ, kết quả đạt được khá tốt. Không chỉ hoàn thành các buổi học trên giảng đường, các bạn Lưu học sinh Lào đã mạnh dạn tham gia vào nhiều hoạt động của lớp, của khoa. Đây là tiền đề để các bạn nâng cao khả năng ngôn ngữ, hoàn thành nhiệm vụ học tập, phấn đấu đạt thành tích học tập tốt hơn.

 

Hiện nay, tập thể lớp K57 ĐHGD Tiểu học A đang tiếp tục triển khai thực hiện một cách tích cực các hoạt động hỗ trợ đối với 02 bạn Lưu học sinh Lào đang học tập tại lớp. Đặc biệt là công tác hỗ trợ các bạn ôn thi, thi kết thúc học phần trong Học kỳ I (Năm học 2018 - 2019).