MẪU ĐĂNG KÍ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP K51 ĐHGD MẦM NON

MẪU ĐĂNG KÍ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP K51 ĐHGD MẦM NON

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2013 - 2014

LỚP K51 ĐHGD Mầm non

             

STT

Họ và tên

Tên đề tài khóa luận tốt nghiệp

Giảng viên
hướng dẫn

Chuyên ngành

Điểm TB môn

Điểm tích
lũy 3 năm

1

Lò Thị Hoàng

Biện pháp nâng cao chất lượng đọc diễn cảm tác phẩm thơ cho trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)

Điêu Thị Tú Uyên

Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học

9,9

3,09

2

Quàng Thị Tin

Đánh giá khẩu phần ăn của trẻ trường mầm non Hoa Ban Tông Lạnh 1 - Thuận Châu - Sơn La

Khúc Thị Hiền

Dinh dưỡng

8,9

3,12

3

Phạm Thị Phương Thảo

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ trường mầm non Chiềng Sinh - Chiềng Sinh - Sơn La

Khúc Thị Hiền

Dinh dưỡng

9,0

3,03

4

Trần Thị Phương

Đánh giá khẩu phần ăn của trẻ trường mầm non Chiềng Sinh - Chiềng Sinh - Sơn La

Khúc Thị Hiền

Dinh dưỡng

9,4

3,46

5

Cà Thị In

Phương pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo lớn  (5-6 tuổi) thông qua giờ kể chuyện

Khổng Cát Sơn

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

8,0

3,13

6

Nông Thị Suyến

Thiết kế kịch bản lễ hội ở trường mầm non

Lường Thị Định

Giáo dục học mầm non

8,0

3,12

7

Lường Thị Phóng

Thiết kế hoạt động ngoài trời cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non theo chủ đề các hiện tượng tự nhiên

Lường Thị Định

Giáo dục học mầm non

7,7

3,09

8

Phạm Thị Nghiệp

Phương pháp hình thành các biểu tượng về kích thước cho trẻ mẫu giáo

Nguyễn Hải Lý

Phương pháp hình thành biểu tượng toán

8,0

2,95

9

Hà Thị Phỏng

Phương pháp hình thành biểu tượng về hình dạng cho trẻ mẫu giáo

Nguyễn Hải Lý

Phương pháp hình thành biểu tượng toán

8,65

3,05

10

Kim Thị Hơn

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi trường mẫu giáo Minh Tân - Minh Tân - Bảo Yên - Lào Cai qua tổ chức hoạt động đọc thơ

Nguyễn Thùy Dung

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

8,65

2,91