Danh sách đề tài NCKH năm 2014 - 2015

Danh sách đề tài NCKH năm 2014 - 2015

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

ĐƠN VỊ: KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

                                                            Sơn la, ngày 30 tháng 5  năm 2014

 

 

 

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN

 

TT

Họ và tên

Lớp

Dân tộc

Điểm TBC tích lũy

Tên/điểm học phần liên quan đề tài

Tên đề tài cấp trường

Giáo viên hướng dẫn

Thời gian hoàn thành

1

Bùi Thị Thụ

K53 ĐHGDTHA

Kinh

3,08

Tiếng Việt 3: 8,1

Sưu tầm và ứng dụng một số trò chơi trong dạy học phân môn Luyện từ và câu cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 3 Trường Tiểu học Quyết Tâm – thành phố Sơn La

TS.Trần Thị Thanh Hồng

 

 5/2015

Phạm Văn Hoàng

K53 ĐHGDTHA

Mường

2,79

Tiếng Việt 3: 8,5

Nguyễn Thị Thu Hương

K53 ĐHGDTHA

Kinh

3,13

Tiếng Việt 3: 8,5

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

K53 ĐHGDTHA

Kinh

2,85

Tiếng Việt 3: 8,4

2

Lường Thanh Mai

K53 ĐHGDTHA

Thái

2,81

Tiếng Việt 3: 9,0

Biện pháp nâng cao chất lượng tiếp nhận văn học thiếu nhi cho học sinh lớp 4, 5 Trường Tiểu học Tường Phù – Phù Yên – Sơn La thông qua giờ tập đọc

ThS. Điêu Thị Tú Uyên

5/2015

Đoàn Thị Hoa

K53 ĐHGDTHA

Kinh

2,52

Tiếng Việt 3: 8,0

Mùi Thị Thơm

K53 ĐHGDTHA

Kinh

2,86

Tiếng Việt 3: 8,7

Giàng A Tủa

K53 ĐHGDTHA

Mông

2,66

Tiếng Việt 3: 7,5

3

Ông Thị Ngọc

K53 ĐHGDTHA

Kinh

3,11

Tiếng Việt 3: 8,8

 

Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 Trường  Tiểu học Quyết Tâm – thành phố Sơn La - Sơn La.

TS.Trần Thị Thanh Hồng

 

5/2015

Nguyễn Văn Lâm

K53 ĐHGDTHA

Tày

2,67

Tiếng Việt 3: 7,8

Đinh Thị Trang

K53 ĐHGDTHA

Mường

3,15

Tiếng Việt 3: 8,0

Hà Thị Hằng

K53 ĐHGDTHA

Mường

2,91

Tiếng Việt 3: 7,0

4

Tếnh Thị Trú

K53 ĐHGDTHB

H'Mông

3.30

Tiếng Việt 3: 8.8

Rèn kỹ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số qua phân môn tập đọc lớp 3 ở trường tiểu học Chiềng Sinh thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 

 

 

ThS.Trịnh Thị  Hồng

 

 

 

 

5/2015

Lò Thị Tiển

 

K53 ĐHGDTHB

Thái

2.65

Tiếng Việt 3: 8.3

Hà Thị Tới

K53 ĐHGDTHB

Thái

2.74

Tiếng Việt 3: 8.4

Cà Thị Hom

K53 ĐHGDTHB

Thái

3.0

Tiếng Việt 3: 8.0

Lò Thị Anh

 

K53 ĐHGDTHB

Thái

2.96

Tiếng Việt 3: 8.4

5

Hà Bích Ngọc

K53 ĐHGDTHB

Thái

3.04

Tâm lý học tiểu học: 8.3

Giáo dục giới tính qua chủ đề thông qua chủ đề "con người và sức khỏe" Khoa học 5 cho học sinh Trường Tiểu học Gia Phù, xã Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

 

 

 

ThS.Khúc Thị Hiền

 

 

 

5/2015

Đinh Thị Thiết

K53 ĐHGDTHB

Mường

2.87

Tâm lý học tiểu học: 7.5

Nguyễn Thị Thảo

K53 ĐHGDTHB

Kinh

3.04

Tâm lý học tiểu học: 8.3

Nịnh Thị Thu Hà

K53 ĐHGDTHB

CaoLan

3.04

Tâm lý học tiểu học: 8.4

6

Nguyễn Nhật Quỳnh

K53 ĐHGDTHB

Kinh

3.26

Tiếng Việt 3: 8.2

Một số biện pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh lớp 4,5 dân tộc thái ở Trường Tiểu học Chu Văn Thịnh, Mai Sơn, Sơn La

 

 

TS.Vũ Tiến Dũng

 

 

 

5/2015

Trịnh Nhật Thư

K53 ĐHGDTHB

Kinh

2.87

Tiếng Việt 3: 8.2

Cà Thị Lại

K53 ĐHGDTHB

Thái

2.87

Tiếng Việt 3: 8.2

Nguyễn Thanh Hoa

K53 ĐHGDTHB

Kinh

2.65

Tiếng Việt 3: 8.2

Mùi Thị Lam

K53 ĐHGDTHB

Mường

3.04

Tiếng Việt 3: 8.2

7

Hoàng Thị Nương

K53ĐHGDTHC

 

Thái

3.30

Xác suất thống kê: 9.5

Hình học: 9.7

 

 

Rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Chiềng Mai - Huyện Mai Sơn – Tỉnh Sơn La

ThS. Nguyễn Bích

         Lê

 

5/2015

 

 

Lường Thị Uyến

K53

ĐHGDTHC

 

Thái

2.87

Xác suất thống kê: 8.9

Hình học: 9.2

Mùi Thị Huyên

K53

ĐHGDTHC

 

Mường

3.09

Xác suất thống kê: 7.8

Hình học: 8.5

Lèo Thị Hồng Hạnh

K53

ĐHGDTHC

 

Thái

3.00

Xác suất thống kê: 8.5

Hình học: 8.7

8

Nguyễn Hồng Anh

K53

ĐHGDTHC

Kinh

2.65

Tiếng Việt 3: 8.7

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn Luyện từ và câu cho HSDT thiểu số lớp 5 Trường Tiểu học Quyết Thắng – Thành phố Sơn La – Sơn La

ThS. Nguyễn Thuỳ

         Dung

 

05/2015

 

Phạm Thị Hằng

K53

ĐHGDTHC

Kinh

3.09

Tiếng Việt 3: 8.5

Trương Thị Dung

K53

ĐHGDTHC

Mường

2.71

Tiếng Việt 3: 8.6

9

Bùi Thị Hòa

K53

ĐHGDTHC

Mường

3.60

TLH tiểu học: 8.3

Tổ chức hoạt động nhóm cho HS lớp 4,5 ở một số trường Tiểu học ở Sơn La

ThS. Đặng Thị Sợi

 

 

5/2015

 

 

Hoàng Thị Dương

K53

ĐHGDTHC

Thái

3.65

TLH tiểu học: 9.0

10

Dương Thị Hà

K53

ĐHGDTHC

Sán dìu

2.96

TLH tiểu học: 9.0

Động cơ học tập của học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tại thành phố Sơn La

 

ThS. Lê Thị Thu

         Hà

 

5/2015

 

Đinh Thùy Linh

K53

ĐHGDTHC

Mường

2.83

TLH tiểu học: 8.3

Hứa Thị Thu Vân

K53

ĐHGDTHC

Nùng

3.17

TLH tiểu học: 7.8

Bùi Thị Ly

K53

ĐHGDTHC

Mường

2.57

TLH tiểu học: 7.5

11

Trần Thị Thanh Hà

K53

ĐHGDMNA

Kinh

2,76

Tiếng Việt: 7,6

Một số biện pháp nâng cao năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số lớp mẫu giáo (5-6 tuổi) Trường Mầm non Sao Mai, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

ThS. Khổng Cát

        Sơn

5/2015

 

Cà Thúy Hằng

K53

ĐHGDMNA

Thái

2,62

Tiếng Việt: 8,5

Hà Thị Hải Yến

K53

ĐHGDMNA

Kinh

2,76

Tiếng Việt: 8,5

Thào Thị Sinh

K53

ĐHGDMNA

H'Mông

2,76

Tiếng Việt: 7,2

12

Lê Thị Thu Phương

K53

ĐHGDMNA

Kinh

2,76

Tiếng Việt: 7,7

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Hòa Bình, xã Sặp Vặt, huyện Yên Châu - Sơn La qua tổ chức hoạt động kể chuyện.

ThS. Nguyễn Thuỳ

        Dung

5/2015

Hà Thị Dung

K53

ĐHGDMNA

Thái

2,52

Tiếng Việt: 7,4

Hồ Thị Tâm

K53

ĐHGDMNA

Kinh

2,57

Tiếng Việt: 8,5

Phạm Thị Quỳnh Trang

K53

ĐHGDMNA

Kinh

2,81

Tiếng Việt: 8,7

13

Phạm Thu Thảo

K53

 ĐHGD MNB

Kinh

3,86

Tiếng Việt: 8,65

Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non ở Trường Mầm non Hoạ Mi - Mường Giàng - Quỳnh Nhai - Sơn La qua ca dao, đồng dao.

   ThS. Điêu T.Tú

           Uyên

 

 

05/2015

 

 

 

Phan Thị Hiền Trang

K53

 ĐHGD MNB

Kinh

3,00

Tiếng Việt: 7,8

Lương Phương Quỳnh

K53

 ĐHGD MNB

Tày

3,24

Tiếng Việt: 8,3

14

Ma Thúy Hồng

K53

 ĐHGD MNB

Tày

3,00

Môi trường và con người: 8,0

   Một số biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 3 – 6 tuổi

ThS. Dương Thị Thanh

 

05/2015

 

Hoàng Thị Thương

K53

 ĐHGD MNB

Thái

3,00

 

Môi trường và con người: 7,6

15

Vũ Thị Tân

K53

 ĐHGD MNB

Kinh

3,43

 

GDH Mầm non: 7,9

 

  Thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển trí tuệ cho trẻ mẫu giáo  5 – 6 tuổi tại thành phố Sơn La

 

  ThS. Đoàn Anh

         Chung

 

 

 

05/2015

Vũ Thị Hà

K53

 ĐHGD MNB

Kinh

3,24

 

GDH Mầm non: 7,9

16

Lê Thị Hoa

K53

ĐHGDMNC

Kinh

3.05

Tiếng Việt: 9,0

Một số biện pháp nâng cao việc phát triển ngôn ngữ thông qua các bài đồng dao Tiếng Việt cho trẻ 5-6 tuổi ở trường Mầm non Bế Văn Đàn

TS. Vũ Tiến Dũng

05/2015

Phạm Thị Phương

K53

ĐHGDMNC

Kinh

2.76

Tiếng Việt: 8,0

Vì Thi Dương

K53

ĐHGDMNC

Thái

3.19

Tiếng Việt: 8.5

 

Vì Thị Xiên

K53

ĐHGDMNC

Mường

2.62

Tiếng Việt: 8,0

 

17

Hà Thị Hòa

K53

ĐHGDMNC

Thái

2.95

GDH mầm non: 9,0

 

Hình thành một số kĩ năng học tập cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi.

 

   ThS. Lường Thị

         Định

 

05/2015

Lừ Thị Bình

K53

ĐHGDMNC

Thái

2.67

GDH mầm non: 7,0

Lò Thị Panh

K53

ĐHGDMNC

Thái

2.76

GDH mầm non: 7.5

Lò Thị Hà

K53

ĐHGDMNC

Thái

2.62

GDH mầm non: 8,0

18

Phan Thu Giang

K53

ĐHGDMNC

Kinh

2,64

GDH mầm non: 8,5

Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong việc cho trẻ  5 - 6 tuổi khám phá khoa học về môi trường xung quanh

ThS. Dương Thị Thanh

5/2014

Lò Thị Thu Huyền

K53

ĐHGDMNC

Thái

2,71

GDH mầm non: 8,5